• Máy nén Inverter

 • Bảng điều khiển cảm ứng

 • Ngăn thay đổi nhiệt

 • Ultra Plasma

 • Luồng lạnh đa chiều

 • Chức năng ngày nghỉ Holiday

 • So sánh

  AQR-I465AB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 455 L
 • So sánh

  AQR-IG378EB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 350 L
 • So sánh

  AQR-IW378EB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 350 L
 • So sánh

  AQR-IP350DB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 335 L
 • So sánh

  AQR-IG338EB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 317 L
 • So sánh

  AQR-IW338EB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 317 L
 • So sánh

  AQR-IP290DB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 284 L
 • So sánh

  AQR-IP286AB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 284 L
 • So sánh

  AQR-I298EB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 283 L
 • So sánh

  AQR-IG298EB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 283 L