Tủ mát
AQS-F318S

  • Nhiệt độ: 0-10 độ C
  • Dung tích: 240 L
  • Chất làm lạnh: R600A
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Tủ mát
AQS-F368S

  • Nhiệt độ: 0-10 độ C
  • Dung tích: 300 L
  • Chất làm lạnh: R600A
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Tủ mát
AQS-F418S

  • Nhiệt độ: 0-10 độ C
  • Dung tích: 340 L
  • Chất làm lạnh: R600A
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh
Bắt đầu so sánh