Tủ mát
AQS-AF440S

 • Nhiệt độ: 0-10 độ C
 • Dung tích: 340 L
 • Chất làm lạnh: R600A
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Tủ mát
AQS-AF400S

 • Nhiệt độ: 0-10 độ C
 • Dung tích: 300 L
 • Chất làm lạnh: R600A
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Tủ mát
AQS-AF340S

 • Nhiệt độ: 0-10 độ C
 • Dung tích: 235 L
 • Chất làm lạnh: R600A
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Tủ mát
AQS-F318S

 • Nhiệt độ: 0-10 độ C
 • Dung tích: 240 L
 • Chất làm lạnh: R600A
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Tủ mát
AQS-F368S

 • Nhiệt độ: 0-10 độ C
 • Dung tích: 300 L
 • Chất làm lạnh: R600A
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Tủ mát
AQS-F418S

 • Nhiệt độ: 0-10 độ C
 • Dung tích: 340 L
 • Chất làm lạnh: R600A
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh
Bắt đầu so sánh