• So sánh

  AQF-525ED

  • Dung tích: 519 L
  • Ngăn chứa: 1 ngăn đông
 • So sánh

  AQF-F435ED

  • Dung tích: 429 L
  • Ngăn chứa: 1 ngăn đông
 • So sánh

  AQF-435ED

  • Dung tích: 429 L
  • Ngăn chứa: 1 ngăn đông
 • So sánh

  AQF-335EGD

  • Dung tích: 300 L
  • Ngăn chứa: 1 ngăn đông
 • So sánh

  AQF-155EGD

  • Dung tích: 145 L
  • Ngăn chứa: 1 ngăn đông
 • So sánh

  AQF-FG155ED

  • Dung tích: 142 L
  • Ngăn chứa: 1 ngăn đông