Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV10TK

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 9200 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV13TK

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 12100 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV18TK

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 17400 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV10TH

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 9200 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV13TH

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 12100 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV13WNH

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 12000 BTU/h

Xuất xứ: Việt Nam

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh
Bắt đầu so sánh