Máy lạnh UV Cool
AQA-KCRV13XAW

Điều hòa Inverter Cao cấp

Làm lạnh: 12100 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh UV Cool
AQA-KCRV10XAW

Điều hòa Inverter Cao cấp

Làm lạnh: 9100 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV13TR

Điều hòa Inverter tiêu chuẩn

Làm lạnh: 12100 BTU/h

Xuất xứ: Thái lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV10TR

Điều hòa Inverter tiêu chuẩn

Làm lạnh: 9100 BTU/h

Xuất xứ: Thái lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV13WNH

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 12000 BTU/h

Xuất xứ: Việt Nam

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV10WNH

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 9100 BTU/h

Xuất xứ: Việt Nam

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh
Đã xem gần đây
Bắt đầu so sánh