• So sánh

  AQB-379E

  • Nhiệt độ: 0-10 độ C
  • Dung tích: 358 L
  • Chất làm lạnh: R134a
 • So sánh

  AQB-279E

  • Nhiệt độ: 0-10 độ C
  • Dung tích: 265 L
  • Chất làm lạnh: R134a
 • So sánh

  AQB-320V

  • Nhiệt độ: 0-10 độ C
  • Dung tích: 226 L
  • Chất làm lạnh: R134a