• Động cơ Inverter

 • Chế độ cài đặt hẹn giờ mở/tắt trong vòng 24 giờ

 • Chế độ tự khởi động lại

 • Chế độ hút ẩm

 • Dàn nóng xanh Bluefin

 • Giữ ẩm da Nano Aqua

 • Điều khiển bằng wifi

 • AQUA Fresh (Làm sạch 3 bước)

 • So sánh

  AQA-KCRV18WNM (2,0HP)

  Điều hòa Inverter tiêu chuẩn

  16,500 BTU/h

  Sản xuất tại Việt Nam

 • So sánh

  AQA-KCRV9WNZ (1,0 HP)

  Điều hòa Inverter tiêu chuẩn

  8,500 BTU/h

  Sản xuất tại Việt Nam

 • So sánh

  AQA-KCRV9WNM (1,0 HP)

  Điều hòa Inverter tiêu chuẩn

  8,500 BTU/h

  Sản xuất tại Việt Nam

 • So sánh

  AQA-KCR9NQ-S

  Điều hòa phổ thông

  9200 BTU/h

  Sản xuất tại Việt Nam

 • So sánh

  AQA-KCR12NQ-S

  Điều hòa phổ thông

  11300 BTU/h

  Sản xuất tại Việt Nam