• Thanh gia nhiệt hợp kim

  • Hệ thống kháng khuẩn (BIOS)

  • Chống thất thoát nhiệt

  • Lõi bình chống ăn mòn

  • Chống áp suất cao

  • Chống sốc điện( Shock Proof)