• Inverter

 • Vệ sinh lồng giặt

 • Chế độ tự khởi động

 • Chế độ giặt thơm

 • Mâm giặt kép (Twin Pulsator)

 • Sóng siêu âm

 • Tự động phân bổ thông minh (Smart Dosing)

 • So sánh

  AQW-S90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Nhiều luồng nước phun

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQW-D90CT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-QW90ZT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Mâm giặt kép

  Giặt thơm

 • So sánh

  AQW-D900BT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nắp kính cường lực sang trọng

   

 • So sánh

  AQW-S90ZT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Auto Restart

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQW-DK90CT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQD-A982ZT

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Inverter không chổi than BLDC

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

 • So sánh

  AQW-S90CT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Nhiều luồng nước phun

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQW-W90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Mâm giặt kép

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQD-AF980A

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Inverter không chổi than BLDC

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

 • So sánh

  AQW-U850AT

  Khối lượng giặt: 8,5 kg

  Thùng nghiêng

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-S80ZT

  Khối lượng giặt: 8,0 kg

  Auto Restart

  Vắt cực khô