• Inverter

 • Vệ sinh lồng giặt

 • Chế độ tự khởi động

 • Chế độ giặt thơm

 • Mâm giặt kép (Twin Pulsator)

 • Sóng siêu âm

 • Tự động phân bổ thông minh (Smart Dosing)

 • So sánh

  AQW-S80CT

  Khối lượng giặt: 8,0 kg

  Nhiều luồng nước phun

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQW-U800BT

  Khối lượng giặt: 8,0 kg

  Sóng siêu âm

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQD-A852ZT

  Khối lượng giặt: 8,5 kg

  Inverter không chổi than BLDC

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

 • So sánh

  AQW-W80AT

  Khối lượng giặt: 8,0 kg

  Mâm giặt kép

  Nhiều luồng nước phun

   

 • So sánh

  AQW-F800BT

  Khối lượng giặt: 8,0 kg

  Thùng nghiêng

  Nắp kính cường lực sang trọng

   

 • So sánh

  AQW-S85AT

  Khối lượng giặt: 8,5 kg

  Nhiều luồng nước phun

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQD-D850HT

  Khối lượng giặt – sấy: 8,5 – 4,0 kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Tự động phân bổ Smart Dosing

 • So sánh

  AQW-K80AT

  Khối lượng giặt: 8,0 kg

  Nhiều luồng nước phun

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQW-S80AT

  Khối lượng giặt: 8,0 kg

  Nhiều luồng nước phun

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQD-DD850A

  Khối lượng giặt: 8,5 Kg

  Công nghệ Smart Dosing

  Truyền động trực tiếp Inverter

   

 • So sánh

  AQW-S70AT

  Khối lượng giặt: 7,0 kg

  Luồng nước phun

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQW-U700Z1T

  Khối lượng giặt: 7,0 kg

  Thùng nghiêng

  Sóng siêu âm