• Inverter

 • Vệ sinh lồng giặt

 • Chế độ tự khởi động

 • Chế độ giặt thơm

 • Mâm giặt kép (Twin Pulsator)

 • Sóng siêu âm

 • Tự động phân bổ thông minh (Smart Dosing)

 • So sánh

  AQW-DR95CT

  Khối lượng giặt: 9,5 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Mâm giặt kép

 • So sánh

  AQW-DW90CT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Mâm giặt kép

 • So sánh

  AQW-D901BT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nắp kính cường lực sang trọng

 • So sánh

  AQW-FR95CT

  Khối lượng giặt: 9,5 kg

  Mâm giặt kép

  Bảng điều khiển phía sau

 • So sánh

  AQW-D90CT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-D900BT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nắp kính cường lực sang trọng

   

 • So sánh

  AQW-DK90CT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQD-A982ZT

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Inverter không chổi than BLDC

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

 • So sánh

  AQW-DW90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Mâm giặt kép

 • So sánh

  AQW-S90CT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Nhiều luồng nước phun

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQW-F800BT

  Khối lượng giặt: 8,0 kg

  Thùng nghiêng

  Nắp kính cường lực sang trọng

   

 • So sánh

  AQW-S85AT

  Khối lượng giặt: 8,5 kg

  Nhiều luồng nước phun

  Vắt cực khô