• Inverter

 • Vệ sinh lồng giặt

 • Chế độ tự khởi động

 • Chế độ giặt thơm

 • Mâm giặt kép (Twin Pulsator)

 • Sóng siêu âm

 • Tự động phân bổ thông minh (Smart Dosing)

 • So sánh

  AQW-S90CT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Nhiều luồng nước phun

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQW-W90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Mâm giặt kép

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQD-AF980A

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Inverter không chổi than BLDC

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

 • So sánh

  AQW-U90CT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Sóng siêu âm

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQD-D980AZT

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Tự động phân bổ Smart Dosing

 • So sánh

  AQW-U91CT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Sóng siêu âm

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-D900AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQD-D980ZT

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

   

 • So sánh

  AQW-W90CT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Mâm giặt kép

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-D901AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-K90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Nhiều luồng nước phun

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQW-U90BT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Sóng siêu âm

  Nhiều luồng nước phun