Máy lạnh Hyper Cool
AQA-KCRV10FB

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 9200 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Hyper Cool
AQA-KCRV13FB

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 12300 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Frost Cool
AQA-KCRV9N

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 9200 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Frost Cool
AQA-KCRV12N

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 12300 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Frost Cool
AQA-KCRV18N

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 18000 BTU/h

Xuẩt xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Frost Cool
AQA-KCRV10NB

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 9200 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh
Bắt đầu so sánh