• Inverter

 • Vệ sinh lồng giặt

 • Chế độ tự khởi động

 • Chế độ giặt thơm

 • Mâm giặt kép (Twin Pulsator)

 • Sóng siêu âm

 • Tự động phân bổ thông minh (Smart Dosing)

 • So sánh

  AQW-K70AT

  Khối lượng giặt: 7,0 kg

  Van ổn định

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQW-S70KT

  Khối lượng giặt: 7,0 kg

  Luồng nước phun

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQD-780ZT

  Khối lượng giặt: 7,8 kg

  16 chương trình tự động

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

   

   

 • So sánh

  AQW-U700Z1T

  Khối lượng giặt: 7,0 kg

  Thùng nghiêng

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-F700Z1T

  Khối lượng giặt: 7,0 kg

  Thùng nghiêng

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-S70AT

  Khối lượng giặt: 7,0 kg

  Luồng nước phun

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQW-S72CT

  Khối lượng giặt: 7,2 kg

  Luồng nước phun

  Vắt cực khô