• Inverter

 • Vệ sinh lồng giặt

 • Chế độ tự khởi động

 • Chế độ giặt thơm

 • Mâm giặt kép (Twin Pulsator)

 • Sóng siêu âm

 • Tự động phân bổ thông minh (Smart Dosing)

 • So sánh

  AQW-S72CT

  Khối lượng giặt: 7,2 kg

  Luồng nước phun

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQD-DH1200B

  2 lồng giặt riêng biệt

  Tích hợp chức năng sấy

  Truyền động trực tiếp Inverter