• Inverter

 • Vệ sinh lồng giặt

 • Chức năng sấy khô

 • Chế độ giặt thơm

 • Mâm giặt kép (Twin Pulsator)

 • Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-D901BT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nắp kính cường lực sang trọng

 • So sánh

  AQW-D900BT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nắp kính cường lực sang trọng

   

 • So sánh

  AQW-U800BT

  Khối lượng giặt: 8,0 kg

  Sóng siêu âm

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-F800BT

  Khối lượng giặt: 8,0 kg

  Thùng nghiêng

  Nắp kính cường lực sang trọng

   

 • So sánh

  AQW-U850BT

  Khối lượng giặt: 8,5 kg

  Sóng siêu âm

  Thùng nghiêng

 • So sánh

  AQW-U700Z1T

  Khối lượng giặt: 7,0 kg

  Thùng nghiêng

  Sóng siêu âm