• Inverter

 • Tự động phân bổ thông minh (Smart Dosing)

 • Vệ sinh lồng giặt

 • Vòng đệm cửa kháng khuẩn (ABT)

 • Chức năng giặt sấy

 • So sánh

  AQD-DH1200B

  2 lồng giặt riêng biệt

  Tích hợp chức năng sấy

  Truyền động trực tiếp Inverter

 • So sánh

  AQD-D1000C

  • Lồng ngang
  • Khối lượng giặt: 10 Kg
 • So sánh

  AQD-DD1200C

  • Lồng ngang
  • Khối lượng giặt: 12 Kg
 • So sánh

  AQD-DH1050C

  Khối lượng giặt – sấy: 10,5 – 7,0 kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Tự động phân bổ Smart Dosing

 • So sánh

  AQD-AF980A

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Inverter không chổi than BLDC

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

 • So sánh

  AQD-A852ZT

  Khối lượng giặt: 8,5 kg

  Inverter không chổi than BLDC

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

 • So sánh

  AQD-A982ZT

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Inverter không chổi than BLDC

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

 • So sánh

  AQD-D850A

  Khối lượng giặt: 8,5 Kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Bảng điều khiển cảm ứng

 • So sánh

  AQD-D1000A

  Khối lượng giặt: 10,0 Kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Bảng điều khiển cảm ứng

 • So sánh

  AQD-DD850A

  Khối lượng giặt: 8,5 Kg

  Công nghệ Smart Dosing

  Truyền động trực tiếp Inverter

   

 • So sánh

  AQD-DD1000A

  Khối lượng giặt: 10,0 kg

  Công nghệ Smart Dosing

  Truyền động trực tiếp Inverter

 • So sánh

  AQD-D850HT

  Khối lượng giặt – sấy: 8,5 – 4,0 kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Tự động phân bổ Smart Dosing