• So sánh

  AQW-DR120CT

  Khối lượng giặt: 12,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Mâm giặt kép

 • So sánh

  AQW-FR120CT

  Khối lượng giặt: 12,0 kg

  Mâm giặt kép

  Bảng điều khiển phía sau

 • So sánh

  AQW-DW115AT

  Khối lượng giặt: 11,5 kg

  Mâm giặt kép

  Truyền động DDM Inverter

 • So sánh

  AQW-UW115AT

  Khối lượng giặt: 11,5 kg

  Mâm giặt kép

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-FW115AT

  Khối lượng giặt: 11,5 kg

  Mâm giặt kép

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-DW105AT

  Khối lượng giặt: 10,5 kg

  Mâm giặt kép

  Truyền động DDM Inverter

 • So sánh

  AQW-UW105AT

  Khối lượng giặt: 10,5 kg

  Mâm giặt kép

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-FW105AT

  Khối lượng giặt: 10,5 kg

  Mâm giặt kép

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-W90CT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Mâm giặt kép

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-U90BT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Sóng siêu âm

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-U91BT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Sóng siêu âm

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-DR95CT

  Khối lượng giặt: 9,5 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Mâm giặt kép