Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV9WNZ

Điều hòa Inverter tiêu chuẩn

Làm lạnh: 8500 BTU/h

Xuất xứ: Việt Nam

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV12WNZ

Điều hòa Inverter tiêu chuẩn

Làm lạnh: 11400 BTU/h

Xuất xứ: Việt Nam

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV24WNZ

Điều hòa Inverter tiêu chuẩn

Làm lạnh: 22900 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV18WNZ

Điều hòa Inverter tiêu chuẩn

Làm lạnh: 16500 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV9WNH

Điều hòa Inverter tiêu chuẩn

Làm lạnh: 8500 BTU/h

Xuất xứ: Việt Nam

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter
AQA-KCRV12WNH

Điều hòa Inverter tiêu chuẩn

Làm lạnh: 8500 BTU/h

Xuất xứ: Việt Nam

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh
Bắt đầu so sánh