Máy lạnh Stylish Cool
AQA-FCHV24C

Điều hòa Inverter Cao cấp

Làm lạnh: 24600 BTU/h

Sưởi ấm: 30700 BTU/h

Xuất xứ: Việt Nam

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy điều hòa Smart Cool
AQA-KCHV9D

Điều hòa Inverter Cao cấp

Làm lạnh: 10100 BTU/h

Sưởi ấm: 8900 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy điều hòa Smart Cool
AQA-KCHV12D

Điều hòa Inverter Cao cấp

Làm lạnh: 12000 BTU/h

Sưởi ấm: 10900 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Hyper Cool
AQA-KCRV9F

Điều hòa Inverter Cao cấp

Làm lạnh: 9200 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Hyper Cool
AQA-KCRV12F

Điều hòa Inverter Cao cấp

Làm lạnh: 12300 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Hyper Cool
AQA-KCRV18F

Điều hòa Inverter Cao cấp

Làm lạnh: 18000 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh
Bắt đầu so sánh