Máy lạnh Inverter Cao cấp
AQA-KCRV10TK

Điều hòa Inverter Cao cấp

Làm lạnh: 9200 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter Cao cấp
AQA-KCRV13TK

Điều hòa Inverter Cao cấp

Làm lạnh: 12100 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter Cao cấp
AQA-KCRV18TK

Điều hòa Inverter Cao cấp

Làm lạnh: 17400 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter Cao cấp
AQA-KCRV10TH

Điều hòa Inverter Cao cấp

Làm lạnh: 9200 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Inverter Cao cấp
AQA-KCRV13TH

Điều hòa Inverter Cao cấp

Làm lạnh: 12100 BTU/h

Xuất xứ: Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Stylish Cool
AQA-FCHV24C

Điều hòa Inverter

Làm lạnh: 24600 BTU/h

Sưởi ấm: 30700 BTU/h

Xuất xứ: Việt Nam

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh
Bắt đầu so sánh