CHUYỂN SIM 11 SỐ SANG 10 SỐ

CHUYỂN SIM 11 SỐ SANG 10 SỐ, CẦN LÀM GÌ ĐỂ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN GMAIL, FACEBOOK?

* Với tài khoản Google, người dùng có thể truy cập theo đường dẫn https://myaccount.google.com/phone, sau đó nhập lại mật khẩu của tài khoản và cập nhật số điện thoại với đầu số mới.
* Với tài khoản Facebook bằng cách truy cập theo đường dẫn https://www.facebook.com/settings?tab=mobile và đổi lại đầu số.
Lưu ý: AQUA đã chuyển đổi tự động đầu số mới cho các khách hàng đăng ký Bảo hành điện tử với số điện thoại 11 số.

Bắt đầu so sánh