THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TỦ ĐÔNG & TỦ MÁT AQUA

V/v: THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM TỦ ĐÔNG & TỦ MÁT AQUA

Re: CHANGES TO AQUA FREEZER & BEVERAGE COOLER WARRANTY POLICY

Kính gửi:  Quý Khách hàng

Dear: The valued Customer

Đầu tiên, Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam (“AQUA”; “chúng tôi”) chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian sắp tới.

First of all, AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd (“AQUA”; “we, us”) would like to sincerely thank the Customer for the cooperation in the past time and looks forward to continuing to receive the cooperation of the Customer in the future.

Nhằm phù hợp xu hướng chung của ngành hàng Tủ đông/Tủ mát trên thị trường hiện nay, cũng như không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cùng với dịch vụ hậu mãi tốt nhất đến cho Quý Khách hàng đang kinh doanh dòng sản phẩm Tủ đông/Tủ mát AQUA cũng như Người tiêu dùng đang sử dụng Tủ đông/Tủ mát nhãn hiệu AQUA. Bằng văn bản này, chúng tôi thông báo đến Quý Khách hàng về việc Thay đổi chính sách bảo hành Tủ đông/Tủ mát AQUA, theo nội dung chi tiết bên dưới:

With the purpose of match the general trend of Freezer/Beverage Cooler industry on the market today, in addition to constantly improve product quality along with the best after-sales services to the Customer that are dealing in AQUA Freezer & Beverage Cooler products as well as End-users are using AQUA branded Freezer & Beverage Cooler. Hereby, we would like to inform you of Changes to AQUA Freezer/Beverage Cooler Warranty policy, as detailed below

1. Thời gian áp dụng: Từ 01/10/2022 đến 01/10/2023

Applied period: From 01/10/2022 to 01/10/2023

2. Đối tượng áp dụng: Người tiêu dùng mua các sản phẩm Tủ đông & Tủ mát AQUA.

Đối với Nhà phân phối; Đại lý/Cửa hàng đang kinh doanh các sản phẩm Tủ đông/Tủ mát AQUA sẽ thay mặt AQUA triển khai chương trình này đến người tiêu dùng.

Applied objects:  End-users buy AQUA Freezer & Beverage Cooler products.

The Distributors; Sub-Dealers/Stores that are dealing in AQUA Freezer & Beverage Cooler products will deploy this program on behalf of AQUA to end-users.

3. Nội dung chính sách bảo hành

Contents of Warranty policy:

Người tiêu dùng mua các sản phẩm Tủ đông/Tủ mát nhãn hiệu AQUA (theo danh sách như bảng bên dưới) sẽ được AQUA bảo hành 03 năm cho toàn bộ sản phẩm và 05 năm cho máy nén.

End-users who purchase AQUA Freezer/Beverage Cooler (as table below) will be warranted 03 years for the whole products and 05 years for compressor by AQUA.  

STT No.Mã sản phẩm Model name
1AQF-C4201E
2AQF-C5701E
3AQF-C6901E
4AQF-C3001S
5AQF-C4202E
6AQF-C5702E
7AQF-C3102S
8AQF-C3501S
9AQF-C4001S
10AQF-C5702S
11AQF-C4202S
12AQS-AF340S
13AQS-AF400S
14AQS-AF440S
15AQS-AF340N
16AQS-AF400N
17AQS-AF440N
18AQS-F318S
19AQS-F368S
20AQS-F418S
21AQF-C6102E
22AQF-C4801EN

4. Điều kiện áp dụng chương trình

Conditions for this program:

 • Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và tuân theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
  Products is used for the right purposes, functions and in accordance with the manufacturer’s instruction for use.
 • Những hư hỏng, lỗi sản phẩm được đánh giá, kết luận từ phòng Dịch vụ AQUA Việt Nam.        Damages, product defects are evaluated and concluded from AQUA Vietnam Service Department.
 • Số Serial trên mỗi sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách hoặc mất số.
  The Serial number on each product must be intact, not to be scratched or faded.
 • Có tem chứng nhận là sản phẩm chính hãng của AQUA Việt Nam.
  There is a stamp to certify that it is genuine product of AQUA Vietnam.
 • Sản phẩm sẽ được hỗ trợ khi Quý Khách hàng được xác nhận kích hoạt bảo hành điện tử thành công trên hệ thống của AQUA trong thời gian áp dụng Chương trình.
  The products will be supported when the Customer activate E-warranty barcode and be successfully verified on AQUA system during the Program’s applied period.
 • Trong trường hợp mã hàng không kích hoạt được, Quý Khách hàng cần phải cung cấp hóa đơn bán hàng (có VAT) và hình ảnh số serial cho AQUA xác nhận.
  In case product model cannot be activated, the Customer need to provide Sale invoices (with VAT) and serial number image to AQUA verification.

5. Trường hợp không chấp nhận bảo hành

Cases are not allowed for warranty:

 • Sản phẩm không được kích hoạt bảo hành điện tử và/hoặc không cung cấp hóa đơn bán hàng (có VAT)
  Products are not activated E-Warranty and/or do not provide Sales invoices (with VAT)
 • Sản phẩm sử dụng không đúng chỉ dẫn, gây hỏng hóc sản phẩm, hàng hóa.
  Products are defective by fault in using due to not follow instruction manual.
 • Những trường hợp hỏng hóc đến do các nguyên nhân khách quan đến từ Nhà phân phối; Đại lý/Cửa hàng; Người tiêu dùng.
  Case of damage due to objective reasons from Distributors, Sub-Dealers/Stores; End-users.
 • Sản phẩm bị hư hỏng do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, côn trùng…
  Products damaged by natural disasters, floods, fires, insects…
 • Không áp dụng đối với các mã sản phẩm của các ngành hàng khác.
  Not applied for models of other categories.
 • Lỗi xảy ra do lắp đặt, bảo dưỡng không đúng cách.
  Fault caused by wrong in installation and maintenance.

6. Trường hợp khác và mức phát sinh chi phí

Labor cost for warranty:

Thời gian yêu cầu bảo hành
Warranty time
Chi phí vật liệu Material costChi phí nhân công Labour cost
Thời gian sử dụng ít hơn hoặc bằng 3 năm / Using time less than or equal to 3 yearsMiễn phí / FreeMiễn phí / Free
Thời gian sử dụng từ 4 đến 5 năm / Using time from 4 to 5 yearsMiễn phí / FreeKhông miễn phí / Not free

Chúng tôi cam kết, sự thay đổi về chính sách bảo hành này không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Tủ đông/Tủ mát AQUA.

We pledge that this change in warranty policy will not affect the quality of AQUA Freezer/Beverage products

Trung tâm Dịch vụ khách hàng của AQUA Việt Nam – Hotline: 1800.585.832

AQUA Vietnam Customer Service Center – Hotline: 1800.585.832

Quý Khách hàng vui lòng tham khảo danh sách các trạm bảo hành AQUA Việt Nam ở địa chỉ: https://aquavietnam.com.vn/tram-bao-hanh

Please kindly referent AQUA Vietnam Customer Service Center list at website: https://aquavietnam.com.vn/tram-bao-hanh

Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam

AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd

Sản phẩm

 • Máy giặt lồng ngang

  AQD-D903G.BK

 • Máy giặt lồng ngang

  AQD-D903G.BK

 • Máy giặt lồng ngang

  AQD-D903G.BK

So sánh sản phẩm

VIRTUAL
STORE