Đọng sương đổ mồ hôi bên ngoài tủ lạnh, cánh cửa. Phải khắc phục như thế nào?

Sản phẩm

  • Máy giặt lồng ngang

    AQD-D903G.BK

  • Máy giặt lồng ngang

    AQD-D903G.BK

  • Máy giặt lồng ngang

    AQD-D903G.BK

So sánh sản phẩm

VIRTUAL
STORE