Tủ rượu cao cấp
AQB-W162S

  • Phạm vi nhiệt độ: 6-18 độ C
  • Dung tích: 164 L
  • Chất làm lạnh: R600a
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu
Bắt đầu so sánh