Máy lạnh Turbo Cool
AQA-KCR9NQ-S

Điều hòa phổ thông

Làm lạnh: 9000 BTU/h

Xuất xứ: Việt Nam

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh phổ thông
AQA-KCR12NQ-S

Điều hòa phổ thông

Làm lạnh: 11300 BTU/h

Xuất xứ: Việt Nam

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Turbo Cool
AQA-KCR18NQ-S

Điều hòa phổ thông

Làm lạnh: 17000 BTU/h

Xuất xứ: Trung Quốc

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh
Bắt đầu so sánh