Máy làm lạnh ly tâm đệm từ

Giải nhiệt bằng nước – R134a

Chiller (Air Conditioning)

 

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy làm lạnh nước ly tâm đệm từ

Giải nhiệt bằng gió – R134a

Chiller (Air Conditioning)

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy làm lạnh nước ly tâm đệm từ

Kiểu Mô-dun – Giải nhiệt nước – R134

Chiller (Air Conditioning)

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy làm lạnh nước trục vít

Giải nhiệt bằng nước – R134a

Chiller (Air Conditioning)

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy làm lạnh nước trục vít

Giải nhiệt bằng gió – R134a

Chiller (Air Conditioning)

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy làm lạnh nước trục vít

Giải nhiệt bằng gió – R134a

Chiller (Air Conditioning)

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh
Bắt đầu so sánh