Ấm điện
AJK-F615

 • Đế đun xoay 360ᵒ
 • Dung tích: 1.7 L
 • Công suất: 1850 - 2200 W
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu

Ấm điện 1.7 Lít
AJK-F794

 • Đế đun xoay 360ᵒ
 • Dung tích: 1.7 L
 • Công suất: 1850 - 2200 W
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu

Ấm điện
AJK-F795

 • Đế đun xoay 360ᵒ
 • Dung tích: 1.7 L
 • Công suất: 1850 - 2200 W
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu

Ấm điện
AJK-F765

 • Đế đun xoay 360ᵒ
 • Dung tích: 1.7 L
 • Công suất: 1850 - 2200 W
Tìm hiểu thêm Mua ở đâu
Bắt đầu so sánh