Chương trình khuyến mại: “AQUA GIẶT THÔNG MINH, ĐÓN TẾT VỀ NHÀ MÌNH”

 

 1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
 2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/11/2022 đến hết ngày 20/01/2023
 4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại (số lượng hàng hóa nếu có): Máy giặt lồng ngang nhãn hiệu AQUA
 5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại:
  • 4,000 túi nước giặt OMO 800 gram trị giá 55,000 (VND, +VAT)/túi
  • 2,000 túi nước xả vải Comfort 1.8 lít trị giá 137,000 (VND, +VAT)/túi
 6. Khách hàng của chương trình khuyến mại: Quý Khách hàng mua sản phẩm máy giặt lồng ngang nhãn hiệu AQUA
 7. Cơ cấu giải thưởng: Không có.
 8. Tổng giá trị quà tặng: 447,140,000 VND
 9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
  • Khi Quý Khách hàng mua 1 sản phẩm máy giặt mang nhãn hiệu AQUA theo danh sách chi tiết sản phẩm khuyến mại đính kèm sẽ được tặng sản phẩm dùng để khuyến mại tương ứng.
  • Hàng hóa, dịch vụ không được quy đổi thành tiền mặt.
 10. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình: Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam.

DANH SÁCH CHI TIẾT SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

STT
No
Dòng sản phẩm
Category
Mã sản phẩm
Model name
Sản phẩm khuyến mãi
Promotional gift
1Máy giặt/WMAQD-DD1101G.PS03 túi nước giặt OMO 800 gram
và 03 túi nước xả Comfort 1.8 lít
03 packs of OMO 800gr
and 03 packs of Comfort 1.8L
2Máy giặt/WMAQD-DD1102G.BK03 túi nước giặt OMO 800 gram
và 03 túi nước xả Comfort 1.8 lít
03 packs of OMO 800gr
and 03 packs of Comfort 1.8L
3Máy giặt/WMAQD-DD1001G.PS03 túi nước giặt OMO 800 gram
và 03 túi nước xả Comfort 1.8 lít
03 packs of OMO 800gr
and 03 packs of Comfort 1.8L
4Máy giặt/WMAQD-DD1002G.BK03 túi nước giặt OMO 800 gram
và 03 túi nước xả Comfort 1.8 lít
03 packs of OMO 800gr
and 03 packs of Comfort 1.8L
5Máy giặt/WMAQD-AH1000G.PS02 túi nước giặt OMO 800 gram
và 02 túi nước xả Comfort 1.8 lít
02 packs of OMO 800gr
and 02 packs of Comfort 1.8L
6Máy giặt/WMAQD-A1200H.PS02 túi nước giặt OMO 800 gram
và 02 túi nước xả Comfort 1.8 lít
02 packs of OMO 800gr
and 02 packs of Comfort 1.8L
7Máy giặt/WMAQD-D1102G.BK02 túi nước giặt OMO 800 gram
02 packs of OMO 800 gr
8Máy giặt/WMAQD-D1103G.BK02 túi nước giặt OMO 800 gram
02 packs of OMO 800 gr
9Máy giặt/WMAQD-D1002G.BK02 túi nước giặt OMO 800 gram
02 packs of OMO 800 gr
10Máy giặt/WMAQD-D1003G.BK02 túi nước giặt OMO 800 gram
02 packs of OMO 800 gr
11Máy giặt/WMAQD-D902G.BK02 túi nước giặt OMO 800 gram
02 packs of OMO 800 gr
12Máy giặt/WMAQD-D903G.BK02 túi nước giặt OMO 800 gram
02 packs of OMO 800 gr

Sản phẩm

 • Máy giặt lồng ngang

  AQD-D903G.BK

 • Máy giặt lồng ngang

  AQD-D903G.BK

 • Máy giặt lồng ngang

  AQD-D903G.BK

So sánh sản phẩm

VIRTUAL
STORE