Hướng dẫn DKBH cho người tiêu dùng

THÔNG BÁO

ANNOUNCEMENT

V/v: Thay đổi đối tượng kích hoạt bảo hành điện tử.

About: Change E-Warranty activation object

Kính gửi: Đại lý; Cửa hàng đang kinh doanh sản phẩm AQUA & Người tiêu dùng sử dụng sản phẩm AQUA

Dear: Dealers; Stores are trading AQUA products & End-users use AQUA products

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam (“Công ty AQUA”) trân trọng cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của Đại lý; Cửa hàng đang kinh doanh sản phẩm AQUA và Người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm AQUA, hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Đại lý; Cửa hàng cũng như Người tiêu dùng trong tương lai.

First and foremost, AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd (“AQUA Company”) sincerely thanks for your cooperation and support with AQUA products & End-users are using AQUA products, hope to continue receive your support in the future.

Căn cứ theo chính sách sửa đổi về việc Kích hoạt bảo hành trên hệ thống của Công ty AQUA, kể từ ngày 01/12/2022 Công ty AQUA thông báo đến Đại lý; Cửa hàng và Người tiêu dùng, chúng tôi sẽ tạm dừng tính năng 

cho Người tiêu dùng kích hoạt bảo hành điện tử thông qua Zalo, Website và Tổng đài của Công ty AQUA. Thay vào đó Đại lý; Cửa hàng sẽ thay mặt Công ty AQUA hỗ trợ Người tiêu dùng kích hoạt bảo hành điện tử các sản phẩm của AQUA.

According to the swotted policy on Activation E-Warranty on the AQUA system, from the date December 01st, 2022 AQUA Company informs Dealers; Stores & End-users, that we will suspend the feature for End-users to activate E-Warranty via Zalo, Website and Hotline of AQUA Company. Instead of Dealers; Stores will be on behalf of AQUA Company to support End-users to active E-Warranty of AQUA products.

Công ty AQUA cam kết việc thay đổi đối tượng kích hoạt bảo hành điện tử không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và nội dung chương trình Hỗ trợ kích hoạt bảo hành điện tử sẽ và đang triển khai bằng văn bản chính thức do Công ty AQUA phát hành.

AQUA Company commits that changing the object of active E-Warranty does not affect the product quality and the content of Support E-Warranty Activation Program is being and will be deployed by official written Announcement released by AQUA Company.

Trường hợp cần trao đổi hoặc cần thêm thông tin, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với nhân viên phụ trách kinh doanh trực tiếp của AQUA thông qua thư điện tử; điện thoại di động hoặc liên hệ đến hotline: 1800.585832 để được hỗ trợ nhanh nhất có thể.

Should you require any communication or further information, please do not hesitate to contact AQUA’s sales staff via email; mobile phone or contact hotline: 1800.585832 for support as quickly as possible.

Trân trọng,

Best regards,