CHƯƠNG TRÌNH BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI ĐỘNG CƠ SẢN PHẨM MÁY GIẶT LỒNG ĐỨNG AQUA

LIFETIME WARRANTY FOR AQUA’S TUB WASHING MACHINE ENGINE PROGRAM

Kính gửi: Quý Khách hàng
Dear: The value Customer

Nhằm mục tiêu kích cầu và thúc đẩy kinh doanh dòng sản phẩm của AQUA, chúng tôi gửi đến Quý Khách hàng. Chương trình bảo hành trọn đời động cơ sản phẩm máy giặt lồng đứng AQUA (“Chương trình”) chi tiết như sau:
For the purpose of stimulation and sales promotion to AQUA products, we would like to send you the Lifetime warranty for AQUA’s Tub Washing Machine engine program (the “Program”) with details as follows:

 1. Thời gian áp dụng: Từ 01/05/2022 đến khi có thông báo mới.
  Applied period:         From 01/05/2022 until have the new memo.
 2. Nội dung chương trình: Người tiêu dùng mua các sản phẩm máy giặt lồng đứng AQUA (theo danh sách đính kèm) sẽ được bảo hành trọn đời cho động cơ của sản phẩm.
  Program content: End-user who purchase AQUA Tub Washing machine (attached file) will be applied the Lifetime warranty for Tub washing machine for product’s engine.
 3. Sản phẩm áp dụng:
  Applied products:
STT
No.
Mã sản phẩm
Model name
 1AQW-DR101GT.BK
 2AQW-DR100ET.S
 3AQW-DR105FT.BK
 4AQW-DR110FT.PS
 5AQW-DR120CT.S
 6AQW-DR130UGT.PS
 7AQW-DR150UGT.PS
 8AQW-DR100ET.N

4. Điều kiện áp dụng chương trình:
Conditions for this program:

 • Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và tuân theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
  Products is used for the right purposes, functions and in accordance with the manufacturer’s instruction for use.
 • Những hư hỏng, lỗi sản phẩm được đánh giá, kết luận là do hư hỏng, lỗi linh kiện, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất bởi phòng Dịch vụ AQUA Việt Nam.
  All defectives concerned as manufacturing component’s faults, technical errors by AQUA Vietnam Customer Service Department.
 • Số Serial trên mỗi sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách hoặc mất số.
  The Serial number on each product must be intact, not to be scratched or faded.
 • Được chứng nhận là sản phẩm chính hãng của AQUA Việt Nam.
  Certified as a genuine product of AQUA Vietnam.
 • Sản phẩm sẽ được hỗ trợ khi Quý Khách hàng được xác nhận kích hoạt bảo hành điện tử thành công trên hệ thống của AQUA trong thời gian áp dụng Chương trình.
  The products will be supported when the Customer activate E-warranty barcode and be successfully verified on AQUA system during the Program’s applied period.
 • Trong trường hợp mã hàng không kích hoạt được, Quý Khách hàng cần phải cung cấp hóa đơn bán hàng (có VAT) và hình ảnh số máy cho AQUA xác nhận.
  In case product model cannot be activated, the Customer need to provide Sale invoices (with VAT) and serial number image to AQUA verification.
 • AQUA lưu giữ quyền thay đổi thể lệ hỗ trợ chương trình mà không cần thông báo trước. Mọi quyết định từ AQUA là quyết định cuối cùng.
  AQUA have the right to adjust the scheme of program without announce in advanced. All the decision from AQUA is the finalization.

5. Trường hợp không chấp nhận bảo hành:
Cases are not allowed for warranty:

 • Sản phẩm dùng cho mục đích kinh doanh (khách sạn, dịch vụ giặt ủi…)
  Products are used for business purpose (hotel, laundry service…)
 • Sản phẩm không được kích hoạt bảo hành điện tử hoặc không cung cấp hóa đơn bán hàng (có VAT)
  Products are not activated E-Warranty or do not provide Sales invoices (with VAT)
 • Sản phẩm sử dụng không đúng chỉ dẫn, gây hỏng hóc sản phẩm, hàng hóa.
  Products are defective by fault in using due to not follow instruction manual.
 • Sản phẩm hư hỏng do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, côn trùng…
  Products are defective in disaster, flood, fire, pest…
 • Không áp dụng đối với các mã sản phẩm của các ngành hàng khác.
  Not applied for models of other categories.
 • Lỗi xảy ra do lắp đặt, bảo dưỡng không đúng cách.
  Fault caused by wrong in installation and maintenance.
 • Không áp dụng cho trường hợp hư hỏng phụ kiện kèm theo (Bộ điều khiển, lưới lọc, đèn hiển thị, …)
  Not applied for products with defective accessories (Monitor, filter, display light, …)

6. Trường hợp và mức phát sinh chi phí:
Labor cost for warranty:

Thời gian yêu cầu bảo hành
Warranty time
Chi phí nhân công
Labor cost
Thời gian sử dụng ít hơn hoặc bằng 10 năm
Less or equal than 10 years
Miễn phí
Free
Thời gian sử dụng nhiều hơn 10 năm
Over 10 years
Chi phí phụ thuộc vào khu vực
Charge cost based on location

Trung tâm Dịch vụ khách hàng của AQUA Việt Nam – Hotline: 1800.585.832
Quý Khách hàng vui lòng tham khảo danh sách các trạm bảo hành AQUA Việt Nam ở địa chỉ: https://AQUAvietnam.com.vn/bao-hanh/
AQUA Vietnam Customer Service Center – Hotline: 1800.585.832
Please kindly referent AQUA Vietnam Customer Service Center list at website:

https://AQUAvietnam.com.vn/bao-hanh/

Sản phẩm

 • Máy giặt lồng ngang

  AQD-D903G.BK

 • Máy giặt lồng ngang

  AQD-D903G.BK

 • Máy giặt lồng ngang

  AQD-D903G.BK

So sánh sản phẩm

VIRTUAL
STORE