CUỘN ĐỂ KHÁM PHÁ

Động cơ truyền động trực
tiếp DD Inverter

Công nghệ Direct Motion của AQUA được cải tiến từ động cơ dây Curoa sang động cơ truyền động trực tiếp. Đây là công nghệ giúp
máy giặt thông minh AQUA hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giảm ồn và kéo dài tuổi thọ hơn.

Động cơ
Truyền động dây curoa

Động cơ
Truyền động trực tiếp

Xem so sánh