Thông số kỹ thuật Download Catalogue

Hi Wall Split (Treo tường)

Hi Wall Split (Treo tường)

Số điện thoại liên hệ mua hàng (B2B Department): 028 35208960

Thời gian liên hệ: Sáng 8:15 AM – Chiều 5:30 PM, từ thứ 2 – thứ 6 trừ cuối tuần.

Cực kỳ yên tĩnh 22dB (A)

Công nghệ Nano AQUA

Luồng gió 3D

Cấp gió khoảng cách dài

Công nghệ Inverter A-PAM”

Sách hướng dẫn sử dụng: Tải về
Bắt đầu so sánh