MAGIC ROOM: NGĂN TÙY CHỈNH NHIỆT ĐỘ

Ngăn Magic room được thiết kế hoàn toàn kín và nằm riêng biệt với ngăn lạnh, giúp ngăn này dễ dàng đạt được nhiệt độ cài đặt mà không ảnh hưởng đến nhiệt độ ngăn lạnh.

Dung tích ngăn 34 lít tạo không gian rộng thoáng để lưu trữ số lượng lớn thực phẩm.

AQR-I298EB

 • 283 Lít
 • Mặt thép
 • Giá tham khảo 9.890.000Đ
 • Mua ngay

AQR-IG298EB

 • 283 Lít
 • Mặt gương
 • Giá tham khảo 11.490.000Đ
 • Mua ngay

AQR-IW338EB

 • 317 Lít
 • Mặt thép
 • Giá tham khảo 12.090.000Đ
 • Mua ngay

AQR-IW378EB

 • 350 Lít
 • Mặt thép
 • Giá tham khảo 14.090.000Đ
 • Mua ngay

AQR-IG338EB

 • 317 Lít
 • Mặt gương
 • Giá tham khảo 12.890.000Đ
 • Mua ngay

AQR-IG378EB

 • 350 Lít
 • Mặt gương
 • Giá tham khảo 14.790.000Đ
 • Mua ngay

Địa điểm đặt hàng trước