• Máy nén Inverter

 • Bảng điều khiển cảm ứng

 • Ngăn thay đổi nhiệt

 • Ultra Plasma

 • Luồng lạnh đa chiều

 • Chức năng ngày nghỉ Holiday

 • So sánh

  AQR-I465AB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 455 L
 • So sánh

  AQR-IP350DB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 335 L
 • So sánh

  AQR-PQ346AB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 335 L
 • So sánh

  AQR-Q346AB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 335 L
 • So sánh

  AQR-IP290DB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 284 L
 • So sánh

  AQR-IP286AB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 284 L
 • So sánh

  AQR-PQ286AB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 284 L
 • So sánh

  AQR-Q286AB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 284 L
 • So sánh

  AQR-P275AB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 269 L
 • So sánh

  AQR-275AB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 269 L
 • So sánh

  AQR-P225AB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 225 L