• Inverter

 • Vệ sinh lồng giặt

 • Chế độ tự khởi động

 • Chế độ giặt thơm

 • Mâm giặt kép (Twin Pulsator)

 • Sóng siêu âm

 • Tự động phân bổ thông minh (Smart Dosing)

 • So sánh

  AQW-DR120CT

  Khối lượng giặt: 12,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Mâm giặt kép

 • So sánh

  AQD-DD1200C

  • Lồng ngang
  • Khối lượng giặt: 12 Kg
 • So sánh

  AQW-FR120CT

  Khối lượng giặt: 12,0 kg

  Mâm giặt kép

  Bảng điều khiển phía sau

 • So sánh

  AQW-DW115AT

  Khối lượng giặt: 11,5 kg

  Mâm giặt kép

  Truyền động DDM Inverter

 • So sánh

  AQW-UW115AT

  Khối lượng giặt: 11,5 kg

  Mâm giặt kép

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-FW115AT

  Khối lượng giặt: 11,5 kg

  Mâm giặt kép

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQD-DH1050C

  Khối lượng giặt – sấy: 10,5 – 7,0 kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Tự động phân bổ Smart Dosing

 • So sánh

  AQD-DD1000A

  Khối lượng giặt: 10,0 kg

  Công nghệ Smart Dosing

  Truyền động trực tiếp Inverter

 • So sánh

  AQD-D1000C

  • Lồng ngang
  • Khối lượng giặt: 10 Kg
 • So sánh

  AQW-DW105AT

  Khối lượng giặt: 10,5 kg

  Mâm giặt kép

  Truyền động DDM Inverter

 • So sánh

  AQD-D1000A

  Khối lượng giặt: 10,0 Kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Bảng điều khiển cảm ứng

 • So sánh

  AQW-UW105AT

  Khối lượng giặt: 10,5 kg

  Mâm giặt kép

  Sóng siêu âm