• AJK-F794

  • Đế đun xoay 360ᵒ
  • Dung tích: 1.7 L
  • Công suất: 1850 - 2200 W
 • AJK-F615

  • Đế đun xoay 360ᵒ
  • Dung tích: 1.7 L
  • Công suất: 1850-2200 W
 • AB-KF821

  • Dung tích: 1.5 L
  • Công suất: 400 W
 • AQB-W162S

  • Phạm vi nhiệt độ: 6-18 độ C
  • Dung tích: 164 L
  • Chất làm lạnh: R600a
 • AQB-379E

  • Nhiệt độ: 0-10 độ C
  • Dung tích: 358 L
  • Chất làm lạnh: R134a
 • AQB-279E

  • Nhiệt độ: 0-10 độ C
  • Dung tích: 265 L
  • Chất làm lạnh: R134a
 • AQB-320V

  • Nhiệt độ: 0-10 độ C
  • Dung tích: 226 L
  • Chất làm lạnh: R134a