• AEM-G2134W

  • Chế độ hẹn giờ: 35 Phút
  • Dung tích: 20 L
 • AEM-G1125W

  • Chế độ hẹn giờ: 35 Phút
  • Dung tích: 17 L
 • AEM-S2195W

  • Chế độ hẹn giờ: 30 Phút
  • Dung tích: 19 L
 • AEM-S2175W

  • Chế độ hẹn giờ: 30 Phút
  • Dung tích: 19 L
 • AC-F700S

  • Dung tích: 1 L
  • Công suất: 1600 W
 • AC-F298

  • Dung tích: 1.7 L
  • Công suất: 1600 W
 • AJK-F765

  • Đế đun xoay 360ᵒ
  • Dung tích: 1.7 L
  • Công suất: 1850 - 2200 W
 • AJK-F795

  • Đế đun xoay 360ᵒ
  • Dung tích: 1.7 L
  • Công suất: 1850 - 2200 W