• ARJ-VM10A

  • Chức năng giữ ấm 12h
  • Công suất: 500 W
 • ARM-M200

  • Chức năng giữ ấm 12h
  • Công suất: 800 W
 • AEM-C6786V

  • Chế độ hẹn giờ: 95 Phút
  • Dung tích: 28 L
 • AEM-SL60C

  • Chế độ hẹn giờ: 95 Phút
  • Dung tích: 25 L
 • AEM-G477AS

  • Chế độ hẹn giờ: 99 Phút
  • Dung tích: 25 L
 • AEM-G3597VS

  • Chế độ hẹn giờ: 99 Phút
  • Dung tích: 23 L
 • AEM-G3874ST

  • Chế độ hẹn giờ: 95 Phút
  • Dung tích: 23 L
 • AEM-G3113V

  • Chế độ hẹn giờ: 30 Phút
  • Dung tích: 23 L