• AEM-S2175W

  • Chế độ hẹn giờ: 30 Phút
  • Dung tích: 19 L
 • AC-F700S

  • Dung tích: 1 L
  • Công suất: 1600 W
 • AC-F298

  • Dung tích: 1.7 L
  • Công suất: 1600 W
 • AJK-F765

  • Đế đun xoay 360ᵒ
  • Dung tích: 1.7 L
  • Công suất: 1850 - 2200 W
 • AJK-F795

  • Đế đun xoay 360ᵒ
  • Dung tích: 1.7 L
  • Công suất: 1850 - 2200 W
 • AJK-F794

  • Đế đun xoay 360ᵒ
  • Dung tích: 1.7 L
  • Công suất: 1850 - 2200 W
 • AJK-F615

  • Đế đun xoay 360ᵒ
  • Dung tích: 1.7 L
  • Công suất: 1850-2200 W
 • AB-KF821

  • Dung tích: 1.5 L
  • Công suất: 400 W