• AEM-G477AS

  • Chế độ hẹn giờ: 99 Phút
  • Dung tích: 25 L
 • AEM-G3597VS

  • Chế độ hẹn giờ: 99 Phút
  • Dung tích: 23 L
 • AEM-G3874ST

  • Chế độ hẹn giờ: 95 Phút
  • Dung tích: 23 L
 • AEM-G3113V

  • Chế độ hẹn giờ: 30 Phút
  • Dung tích: 23 L
 • AEM-G2134W

  • Chế độ hẹn giờ: 35 Phút
  • Dung tích: 20 L
 • AEM-G1125W

  • Chế độ hẹn giờ: 35 Phút
  • Dung tích: 17 L
 • AEM-S2195W

  • Chế độ hẹn giờ: 30 Phút
  • Dung tích: 19 L