• So sánh

  AQD-DH1050C

  Khối lượng giặt – sấy: 10,5 – 7,0 kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Tự động phân bổ Smart Dosing

 • So sánh

  AQD-D850HT

  Khối lượng giặt – sấy: 8,5 – 4,0 kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Tự động phân bổ Smart Dosing

 • So sánh

  AQD-D1000HT

  Khối lượng giặt – sấy: 10,0 – 5,0 kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Tự động phân bổ Smart Dosing