• So sánh

  AQD-780ZT

  Khối lượng giặt: 7,8 kg

  16 chương trình tự động

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

   

   

 • So sánh

  AQD-850ZT

  Khối lượng giặt: 8,5 kg

  16 chương trình tự động

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

   

 • So sánh

  AQD-980ZT

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  16 chương trình tự động

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT