• So sánh

  AQW-DQ125ZT

  Khối lượng giặt : 12,5 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-U125ZT

  Khối lượng giặt: 12,5 kg

  Sóng siêu âm

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-FW115AT

  Khối lượng giặt: 11,5 kg

  Mâm giặt kép

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-DW115AT

  Khối lượng giặt: 11,5 kg

  Mâm giặt kép

  Truyền động DDM Inverter

 • So sánh

  AQW-UW115AT

  Khối lượng giặt: 11,5 kg

  Mâm giặt kép

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-DQ105ZT

  Khối lượng giặt: 10,5 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-DW105AT

  Khối lượng giặt: 10,5 kg

  Mâm giặt kép

  Truyền động DDM Inverter

 • So sánh

  AQW-UW105AT

  Khối lượng giặt: 10,5 kg

  Mâm giặt kép

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-FW105AT

  Khối lượng giặt: 10,5 kg

  Mâm giặt kép

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-U105ZT

  Khối lượng giặt: 10,5 kg

  Sóng siêu âm

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-D90CT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-S90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Nhiều luồng nước phun

  Vắt cực khô