Máy lạnh Stylish Cool
AQA-FCHV24C

Điều hòa Inverter

24600/ 30700 BTU/h

Sản xuất tại Việt Nam

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy điều hòa Smart Cool
AQA-KCHV9D

Điều hòa Inverter

10100/ 8900 BTU/h

Sản xuất tại Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy điều hòa Smart Cool
AQA-KCHV12D

Điều hòa Inverter

12000/ 10900 BTU/h

Sản xuất tại Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Hyper Cool
AQA-KCRV9F

Điều hòa Inverter

9200 BTU/h

Sản xuất tại Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Hyper Cool
AQA-KCRV12F

Điều hòa Inverter

12300 BTU/h

Sản xuất tại Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh

Máy lạnh Hyper Cool
AQA-KCRV18F

Điều hòa Inverter

18000 BTU/h

Sản xuất tại Thái Lan

Tìm hiểu thêm Mua ở đâu So sánh
Bắt đầu so sánh