• Động cơ Inverter

  • Chế độ cài đặt hẹn giờ mở/tắt trong vòng 24 giờ

  • Chế độ tự khởi động lại

  • Chế độ hút ẩm

  • Dàn nóng xanh Bluefin

  • Giữ ẩm da Nano Aqua

  • Điều khiển bằng wifi

  • AQUA Fresh (Làm sạch 3 bước)