Câu hỏi thường gặp

AQUA giải đáp

 • Máy giặt
 • Tủ lạnh
 • Máy điều hòa
 • Máy nước nóng
 • Ấm điện
 • Máy giặt lồng ngang ồn kêu, vắt rung đập mạnh

  Bước 1. Kiểm tra máy giặt đã tháo 4 thanh cố định ở phía sau máy giặt  chưa. Riêng Model AQD-D1000C/DD1200C có 6 thanh cố định.

  Bước 2. Kiểm tra máy giặt có để nơi cân băng không, máy giặt có để lên chân đế không.

  Bước 3. Kiểm tra chân điều chỉnh của máy giặt đã cân băng chưa.

  Bước 4. Kiểm tra có vật lạ nào rơi vào trong máy không, quần áo có rơi giữa ron cửa và lồng giặt của máy giặt.

  Bước 5. Kiểm tra vải có cân băng không cân chỉnh vải và cho máy vắt lại xem có vắt rung và ồn không.

   

 • Máy giặt lồng ngang không xả nước sử dụng bơm xả

  Bước 1. Kiểm tra ống xả có treo quá cao không, cao quá sẽ có hiện tượng bơm sẽ không xả nước ra ngoài được.

  Bước 2. Kiểm tra chiều cao ống xả  80 ~100 cm và treo vào  móc của máy giặt.

  Bước 3. Kiểm tra đường thoát nước ,ống xả có bị tắc nghẽn không. Không để đầu ống xả chìm trong nước (nếu không gây ra hiện tượng self-siphoning).

  Bước 4. Kiểm tra vệ sinh bơm xả xem có tắc nghẽn và có vật lạ rớt vào không. Vệ sinh lại bơm xả.

 • Máy giặt lồng ngang không xả nước sử dụng van xả

  Bước 1. Kiểm tra ống xả có treo lên cao không. Ống xả không dài quá 3 m, không đươc đặt cao trên 15cm, ống thoát nước không quá nhỏ.

  Bước 2. Kiểm tra đường thoát nước, ống xả có bị tắc nghẽn không.

  Bước 3. Kiểm tra đường thoát nước, ống xả có bị gập gãy biến dạng không.

 • Máy giặt lồng ngang đứng máy, không kết thúc chương trình giặt

  Bước 1. Kiểm tra ống xả có đặt thấp không. Nếu thấp có hiện tượng cấp nước vào xả ra không giặt đứng máy, đảm bảo chiều cao ống xả  80 ~100 cm.

  Bước 2. Kiểm tra nguồn nước, van cấp nước  nhà khách hàng đã mở chưa.

  Bước 3. Kiểm tra lưới lọc của van cấp có bị dơ, bẩn không vệ sinh van cấp nước.

  Bước 4. Kiểm tra vệ sinh bơm xả xem có tắc nghẽn và có vật lạ rớt vào không. Vệ sinh lại bơm xả.

  Bước 5. Kiểm tra khách hàng sử dụng nước bồn hay nước máy. Nếu sử dụng nước bồn  tính từ nắp máy giặt tới chân đế bồn cao 2.5 m trở lên mới đảm bảo áp lực nước cho máy giặt.

 • Máy giặt lồng ngang cấp nước yếu hay không cấp nước, phải làm sao?

  Bước 1. Kiểm tra nguồn nước, van cấp nước  nhà khách hàng đã mở chưa.

  Bước 2. Kiểm tra lưới lọc của van cấp có bị dơ, bẩn không vệ sinh van cấp nước.

  Bước 3. Kiểm tra bồn nhà khách hàng còn nước hay không.

  Bước 4. Kiểm tra khách hàng sử dụng nước bồn hay nước máy. Nếu sử dụng nước bồn  tính từ nắp máy giặt tới chân đế bồn cao 2.5 m trở lên mới đảm bảo áp lực nước cho máy giặt.

 • Máy giặt lồng ngang không giặt

  Bước 1. Kiểm tra máy giặt đã mở nguồn lên chưa.

  Bước 2. Kiểm tra xem lồng giặt  có hoạt động không ,lồng giặt  có quay trái quay phải không.

  Bước 3. Kiểm tra lưới lọc của van cấp có bị dơ, bẩn không.

  Bước 4. Kiểm tra ống xả có đặt thấp không. Nếu thấp có hiện tượng cấp nước vào xả ra không giặt, đảm bảo chiều cao 80 ~ 100 cm.

 • Máy giặt lồng đứng vắt rung đập mạnh

  Bước 1. Kiểm tra máy giặt có để nơi cân băng không, máy giặt có để lên chân đế không.

  Bước 2. Kiểm tra chân điều chỉnh của máy giặt đã cân bằng chưa.

  Bước 3. Kiểm tra vải có bị lệch về một phía không. Mở nắp máy giặt cân chỉnh lại vải.

   

 • Máy giặt lồng đứng nhảy thời gian

  Bước 1. Kiểm tra chân đế máy giặt có cân bằng không. Nếu máy không cân bằng khi vắt sẽ tác động vào đòn bảy an toàn cấp nước và có hiện tượng nhảy thời gian.

  Bước 2. Kiểm tra khách hàng sử dụng nước bồn hay nước máy. Nếu sử dụng nước bồn  tính từ nắp máy giặt tới chân đế bồn cao 2.5m trở lên mới đảm bảo áp lực nước cho máy giặt  không có hiện tượng nhảy thời gian. Máy giặt sẽ cộng thêm thời gian từ đến 8 ~ 12 phút ở chu trình xả.

  Bước 3. Kiểm tra nếu sử dụng nước máy tránh giặt vào giờ cao điểm vì giờ cao điểm nước sẽ yếu. Giờ cao điểm từ 5-8h sáng, 17-21h chiều tối.

  Bước 4. Kiểm tra lưới lọc của van cấp có bị dơ, bẩn không. Vệ sinh lại van cấp nước.

 • Máy giặt lồng đứng không xả nước

  Bước 1. Kiểm tra ống xả có treo lên cao không. Ống xả không dài quá 3 m, không đươc đặt cao trên 15cm, ống thoát nước không quá nhỏ.

  Bước 2. Kiểm tra đường thoát nước, ống xả có bị tắc nghẽn không.

  Bước 3. Kiểm tra chường trình vắt riêng xem máy có hoạt vắt không và báo lỗi E2 không.

 • Máy giặt lồng đứng không xuống nước xả vải, làm thế nào để khắc phục?

  Bước 1. Kiểm tra khách hàng sử dụng nước bồn hay nước máy. Nếu sử dụng nước bồn  tính từ nắp máy giặt tới chân đế bồn cao 2.5 m trở lên mới đảm bảo áp lực nước cho máy giặt  xuống nước xả.

  Bước 2. Kiểm tra nếu sử dụng nước máy tránh giặt vào giờ cao điểm vì giờ cao điểm nước sẽ yếu. Giờ cao điểm từ 5h – 8h sáng, 17h – 21h chiều tối.

  Bước 3. Kiểm tra lưới lọc của van cấp có bị dơ, bẩn không. Vệ sinh lại van cấp nước.

   

Bắt đầu so sánh