Product Máy giặt cửa trước Inverter
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Thiết kế cửa sang trọng
- Động cơ biến tần Inverter tiết kiệm điện
- Bảng điều khiển LCD lớn
- 16 chương trình tự động
- Tuỳ chỉnh nhiệt độ nước (20-30-40-50-60-95 độ C)
- Tùy chỉnh tốc độ vắt
- Tuỳ chỉnh giặt nhanh và xả thêm
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Động cơ biến tần Inverter tiết kiệm điện
- Bảng điều khiển LCD
- 14 chương trình tự động
- Tuỳ chỉnh nhiệt độ nước (20-30-40-50-60 độ C)
- Tùy chỉnh tốc độ vắt
- Tùy chỉnh các chế độ giặt-xả-vắt
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Động cơ biến tần Inverter tiết kiệm điện
- Bảng điều khiển LCD
- 14 chương trình tự động
- Tuỳ chỉnh nhiệt độ nước (20-30-40-50-60 độ C)
- Tùy chỉnh tốc độ vắt
- Tùy chỉnh các chế độ giặt-xả-vắt
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Thiết kế cửa sang trọng
- Động cơ biến tần Inverter tiết kiệm điện
- Bảng điều khiển LCD lớn
- 16 chương trình tự động
- Tuỳ chỉnh nhiệt độ nước (20-30-40-50-60-95 độ C)
- Tùy chỉnh tốc độ vắt
- Tuỳ chỉnh giặt nhanh và xả thêm
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Động cơ biến tần Inverter tiết kiệm điện
- Bảng điều khiển LCD
- 4 mức giặt nước nóng (30-40-50-60 độ C)
- 14 chương trình tự động
- Tùy chỉnh tốc độ vắt
- Tùy chỉnh các chế độ giặt-xả-vắt
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Động cơ biến tần Inverter tiết kiệm điện
- Bảng điều khiển LCD
- 4 mức giặt nước nóng (30-40-50-60 độ C)
- 14 chương trình tự động
- Tùy chỉnh tốc độ vắt
- Tùy chỉnh các chế độ giặt-xả-vắt
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Động cơ truyền động trực tiếp DD Inverter
- Hệ thống nước nóng tự động
- 9 chương trình tự động
- Nhiều lựa chọn về thời gian vắt và tốc độ vắt
- Đồng hồ định giờ
- Lồng giặt bằng thép không rỉ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Động cơ truyền động trực tiếp DD Inverter
- Thiết kế đặc biệt với bơm xả
- Hệ thống nước nóng tự động
- 9 chương trình tự động
- Nhiều lựa chọn về thời gian vắt và tốc độ vắt
- Đồng hồ định giờ
- Lồng giặt bằng thép không rỉ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Động cơ truyền động trực tiếp DD Inverter
- Hệ thống nước nóng tự động
- 9 chương trình tự động
- Nhiều lựa chọn về thời gian vắt và tốc độ vắt
- Đồng hồ định giờ
- Lồng giặt bằng thép không rỉ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Động cơ truyền động trực tiếp DD Inverter
- Hệ thống nước nóng tự động
- 9 chương trình tự động
- Nhiều lựa chọn về thời gian vắt và tốc độ vắt
- Đồng hồ định giờ
- Lồng giặt bằng thép không rỉ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Động cơ truyền động trực tiếp DD Inverter
- Hệ thống nước nóng tự động
- 9 chương trình tự động
- Nhiều lựa chọn về thời gian vắt và tốc độ vắt
- Đồng hồ định giờ
- Lồng giặt bằng thép không rỉ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
Close
Product Máy giặt cửa trước
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Hệ thống nước nóng tự động tuỳ thuộc vào từng chương trình giặt
- 12chương trình tự động
- Chức năng giặt sơ quần áo "Pre-wash"
- Chức năng giặt tăng cường
- Chức năng xả tăng cường
- Mạch điều khiển suy luận ảo
- Lồng giặt bằng thép không rỉ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Sản xuất tại Việt Nam
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Hệ thống nước nóng tự động tuỳ thuộc vào từng chương trình giặt
- 12chương trình tự động
- Chức năng giặt sơ quần áo "Pre-wash"
- Chức năng giặt tăng cường
- Chức năng xả tăng cường
- Mạch điều khiển suy luận ảo
- Lồng giặt bằng thép không rỉ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Sản xuất tại Việt Nam
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Hệ thống nước nóng tự động
- 6 chương trình giặt
- Chức năng giặt sơ quần áo "Pre-wash"
- Chức năng giặt tăng cường
- Chức năng xả tăng cường
- Mạch điều khiển suy luận ảo
- Lồng giặt bằng thép không rỉ
- Chức năng an toàn cho trẻ em
Close
Product Truyền động trực tiếp-DDM Inverter
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Động cơ truyền động trực tiếp DDM Inverter
- Thùng nghiêng - Sóng siêu âm
- Chức năng Nano Ag+
- Chức năng Auto Restart
- 9 chương trình tự động
- Vắt cực khô
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến bền và đẹp hơn
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Bảng điều khiển với thiết kế mới, tiện dụng
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Động cơ truyền động trực tiếp DDM Inverter
- Thùng nghiêng - Sóng siêu âm
- Chức năng Nano Ag+
- Chức năng Auto Restart
- Vắt cực khô với nhiều lực chọn thời gian vắt
- 9 chương trình tự động
- Vệ sinh và sấy khô lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến bền và đẹp hơn
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Bảng điều khiển có tiếng Việt
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Động cơ truyền động trực tiếp DDM Inverter
- Chức năng Nano Ag+
- Chức năng Auto Restart
- Vắt cực khô với nhiều lực chọn thời gian vắt
- 9 chương trình tự động
- Vệ sinh và sấy khô lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến bền và đẹp hơn
- Mạch điều khiển suy luận ảo
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Bảng điều khiển có tiếng Việt
Close
Product Thùng nghiêng
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Thùng nghiêng - Sóng siêu âm
- Chức năng Nano Ag+
- Chức năng Auto Restart
- 9 chương trình tự động
- Vắt cực khô
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến bền và đẹp hơn
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Bảng điều khiển với thiết kế mới, tiện dụng
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Thùng nghiêng - Sóng siêu âm
- Chức năng Nano Ag+
- Chức năng Auto Restart
- 9 chương trình tự động
- Vắt cực khô
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến bền và đẹp hơn
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Bảng điều khiển với thiết kế mới, tiện dụng
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Thùng nghiêng - Tác động giặt 3 chiều
- Chức năng Nano Ag+
- Chức năng Auto Restart
- 9 chương trình tự động
- Vắt cực khô
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến bền và đẹp hơn
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Bảng điều khiển với thiết kế mới, tiện dụng
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Thùng nghiêng - Sóng siêu âm
- Chức năng Nano Ag+
- Chức năng Auto Restart
- 9 chương trình tự động
- Vắt cực khô
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến bền và đẹp hơn
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Bảng điều khiển với thiết kế mới, tiện dụng
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Thùng nghiêng - Tác động giặt 3 chiều
- Chức năng Nano Ag+
- Chức năng Auto Restart
- 9 chương trình tự động
- Vắt cực khô
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến bền và đẹp hơn
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Bảng điều khiển với thiết kế mới, tiện dụng
Close
Product Sóng siêu âm-Ultrasonic
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Chế độ giặt nhiều luồng nước phun
- Sóng siêu âm
- 10 chương trình tự động
- Giặt thơm
- Vắt cực khô
- Vệ sinh lồng giặt
- Chức năng Auto Restart
- Chức năng Nano Ag+
- Đồng hồ định giờ
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến bền và đẹp hơn
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Bảng điểu khiển với thiết kế mới, tiện dụng
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Chế độ giặt nhiều luồng nước phun
- Sóng siêu âm
- 10 chương trình tự động
- Giặt thơm
- Vắt cực khô
- Vệ sinh lồng giặt
- Chức năng Auto Restart
- Chức năng Nano Ag+
- Đồng hồ định giờ
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến bền và đẹp hơn
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Bảng điểu khiển với thiết kế mới, tiện dụng
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Chế độ giặt nhiều luồng nước phun
- Sóng siêu âm
- Chức năng Nano Ag+
- Vắt cực khô
- Chức năng Auto Restart
- Mạch điều khiển suy luận ảo
- 5 chương trình giặt tự động
- Đồng hồ định giờ
- Đèn hiển thị
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Bảng điều khiển có tiếng Việt
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Chế độ giặt bằng luồng nước phun
- Sóng siêu âm
- Chức năng Nano Ag+
- Chức năng Auto Restart
- 10 chương trình tự động
- Giặt thơm
- Vắt cực khô
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến bền và đẹp hơn
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Bảng điều khiển với thiết kế mới, tiện dụng
- Nắp đậy trong suốt và cứng cáp
Close
Product Máy giặt phổ thông
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Chế độ giặt nhiều luồng nước phun
- Chức năng Auto Restart
- Vắt cực khô
- 6 chương trình giặt tự động, 2 chương trình vắt
- Bảng điều khiển với thiết kế mới, tiện dụng
- Đèn hiển thị
- Mạch điều khiển suy luận ảo
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến,bền và hiệu quả
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Nắp mở rộng
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Chế độ giặt nhiều luồng nước phun
- Chức năng Auto Restart
- Vắt cực khô
- 6 chương trình giặt tự động, 2 chương trình vắt
- Bảng điều khiển với thiết kế mới, tiện dụng
- Đèn hiển thị
- Mạch điều khiển suy luận ảo
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến,bền và hiệu quả
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Nắp mở rộng
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Chế độ giặt nhiều luồng nước phun
- Chức năng Auto Restart
- Vắt cực khô
- 6 chương trình giặt tự động, 2 chương trình vắt
- Bảng điều khiển với thiết kế mới, tiện dụng
- Đèn hiển thị
- Mạch điều khiển suy luận ảo
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến đẹp và bền hơn
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Nắp đậy trong suốt
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Chế độ giặt bằng luồng nước phun
- Chức năng Nano Ag+
- Chức năng Auto Restart
- 10 chương trình tự động
- Giặt thơm
- Vắt cực khô
- Vệ sinh lồng giặt
- Đồng hồ định giờ
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến bền và đẹp hơn
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Bảng điều khiển với thiết kế mới, tiện dụng
- Nắp đậy trong suốt và cứng cáp
Close
So sánh Xem thông tin
Những đặc điểm chính
- Chế độ giặt bằng luồng nước phun
- Chức năng Auto Restart
- Vắt cực khô
- Thiết kế van đặc biệt
- 5 chương trình giặt tự động, 2 chương trình vắt
- Bảng điều khiển với thiết kế mới, tiện dụng
- Đèn hiển thị
- Mạch điều khiển suy luận ảo
- Bộ lọc xơ vải được cải tiến đẹp và bền hơn
- Chức năng an toàn cho trẻ em
- Nắp đậy trong suốt và cứng cáp
Close
Bản quyền sở hữu © 2015 AQUA Viet Nam.