• Công nghệ làm lạnh

 • Máy nén Inverter

 • Làm lạnh nhanh

 • Đông lạnh nhanh

 • Luồng lạnh đa chiều

 • AQUA Triple Fresh

 • Diệt khuẩn bằng UV LED

 • So sánh

  AQR-95AR

  • Làm lạnh trực tiếp
  • Dung tích: 93 L
 • So sánh

  AQR-IG656AM

  Tủ lạnh: 4 cửa

  Dung tích: 592 L

 • So sánh

  AQR-IG585AS

  • Tủ lạnh Side By Side
  • Dung tích: 565 L
 • So sánh

  AQR-I565AS

  • Tủ lạnh Side By Side
  • Dung tích: 557 L
 • So sánh

  AQR-IG686AM

  Tủ lạnh: 6 cửa

  Dung tích: 553 L

 • So sánh

  AQR-IFG55D

  Tủ lạnh: 5 cửa

  Dung tích: 550 L

 • So sánh

  AQR-IG595AM

  Tủ lạnh: 4 cửa

  Dung tích: 547 L

 • So sánh

  AQR-IFG50D

  Tủ lạnh: 6 cửa

  Dung tích: 540 L

 • So sánh

  AQR-55AR

  • Làm lạnh trực tiếp
  • Dung tích: 53 L
 • So sánh

  AQR-IG525AM

  Tủ lạnh: 4 cửa

  Dung tích: 516 L

 • So sánh

  AQR-I465AB

  • Ngăn thực phẩm trên
  • Dung tích: 455 L
 • So sánh

  AQR-ISD42D

  Tủ lạnh: 5 cửa

  Dung tích: 435 L