• AQF-C680

  • Dung tích: 478 L
  • Ngăn chứa: 1 ngăn đông
 • AQF-C520

  • Dung tích: 420 L
  • Ngăn chứa: 1 ngăn đông
 • AQF-C410

  • Dung tích: 308 L
  • Ngăn chứa: 1 Ngăn đông
 • AQF-C310

  • Dung tích: 202 L
  • Ngăn chứa: 1 ngăn đông
 • AQF-C260

  • Dung tích: 161 L
  • Ngăn chứa: 1 ngăn đông