• Giặt bằng nhiều luồng nước phun

 • Chế độ tự khởi động lại

 • Vệ sinh lồng giặt

 • Chế độ giặt thơm

 • Vắt cực khô

 • Inverter

 • So sánh

  AQD-D980AZT

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Tự động phân bổ Smart Dosing

 • So sánh

  AQD-D980ZT

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

   

 • So sánh

  AQD-A980ZT

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Inverter không chổi than BLDC

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

 • So sánh

  AQD-980ZT

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  16 chương trình tự động

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

   

   

 • So sánh

  AQD-A982ZT

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Inverter không chổi than BLDC

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

 • So sánh

  AQD-AF980A

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Inverter không chổi than BLDC

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

 • So sánh

  AQW-DW90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Mâm giặt kép

 • So sánh

  AQW-DQW90ZT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Mâm giặt kép

 • So sánh

  AQW-QW90ZT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Mâm giặt kép

  Giặt thơm

 • So sánh

  AQW-D900AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-D901AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-D90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nhiều luồng nước phun