• Inverter

 • Vệ sinh lồng giặt

 • Chế độ tự khởi động

 • Chế độ giặt thơm

 • Mâm giặt kép (Twin Pulsator)

 • Sóng siêu âm

 • Tự động phân bổ thông minh (Smart Dosing)

 • So sánh

  AQD-DH1050C

  Khối lượng giặt – sấy: 10,5 – 7,0 kg

  Truyền động trực tiếp Inverter

  Tự động phân bổ Smart Dosing

 • So sánh

  AQW-UW105AT

  Khối lượng giặt: 10,5 kg

  Mâm giặt kép

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-D90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-U90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Sóng siêu âm

  Giặt thơm

 • So sánh

  AQW-DQ90ZT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Vắt cực khô

   

 • So sánh

  AQW-U91BT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Sóng siêu âm

  Nhiều luồng nước phun

 • So sánh

  AQW-DW90AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Mâm giặt kép

 • So sánh

  AQD-A980ZT

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  Inverter không chổi than BLDC

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT

 • So sánh

  AQW-U91AT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Sóng siêu âm

  Giặt thơm

 • So sánh

  AQW-DQW90ZT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Mâm giặt kép

 • So sánh

  AQW-D901BT

  Khối lượng giặt: 9,0 kg

  Truyền động DDM Inverter

  Nắp kính cường lực sang trọng

 • So sánh

  AQD-980ZT

  Khối lượng giặt: 9,8 kg

  16 chương trình tự động

  Vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT