• Sóng siêu âm

 • Mâm giặt kép (Twin Pulsator)

 • Vệ sinh lồng giặt

 • Chế độ giặt thơm

 • Vắt cực khô

 • Inverter

 • So sánh

  AQW-F850GT

  Khối lượng giặt: 8,5 kg

  Thùng nghiêng

  Vắt cực khô

 • So sánh

  AQW-U800AT

  Khối lượng giặt: 8 kg

  Thùng nghiêng

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-F800AT

  Khối lượng giặt: 8,0 kg

  Thùng nghiêng

  Nhiều luồng phun nước

 • So sánh

  AQW-F800BT

  Khối lượng giặt: 8,0 kg

  Thùng nghiêng

  Nắp kính cường lực sang trọng

   

 • So sánh

  AQW-U700Z1T

  Khối lượng giặt: 7,0 kg

  Thùng nghiêng

  Sóng siêu âm

 • So sánh

  AQW-F700Z1T

  Khối lượng giặt: 7,0 kg

  Thùng nghiêng

  Sóng siêu âm